Compositie

"Het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Het is een poging tot creëren van orde in de chaos."


Hieronder volgen een aantal manieren om een compositie op te bouwen. Want wat maakt die ene foto nou beter of anders dan die andere? Het doel van een compositie is om het uiteindelijke beeld spannender te maken voor de kijker. Bepaalde elementen rangschikken of het perspectief aanpassen om zo de aandacht te trekken naar jouw beeld.

 

Door het laten zien van je foto wil je een boodschap overbrengen naar anderen. Je kan gebruik maken van kleuren om iets te vertellen of een bepaalde emotie aan te spreken. Foto's met weinig kleur straalt rust uit bijvoorbeeld. Wat ook een belangrijke hou vast is, is de manier waarop we gewend zijn om te kijken naar beelden. In onze westerse cultuur zijn we gewoon om bijvoorbeeld een boek van links naar rechts te lezen, in het verkeer kijk je eerst naar rechts. Bij het maken van je compositie is het dus ook van belang om de kijkrichting in ogenschouw te nemen. Maak je een portret waar het model naar rechts kijkt, dan is het optisch mooier om aan die kant ruimte over te laten in de foto.


Gulden snede

De verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste.​


Ritme/herhaling

Ritme is een vorm van herhaling, maar dan met een kleine ‘vibratie’. Een kleine verandering


Symmetrie

De regel van symmetrie zegt dat je foto van een symmetrisch onderwerp mooier wordt als je deze symmetrie duidelijk laat zien. Door het midden van het onderwerp precies in het midden van je foto te leggen, breng je namelijk balans en harmonie aan in je compositie.


Regel van derden

De gedachte achter deze methode is dat wanneer de belangrijke beeldelementen zich op één van deze lijnen bevindt het beeld als interessant en 'in balans' wordt ervaren. Als het beeldelement zich op een kruispunt van deze lijnen bevindt dan geldt dit nog sterker.


Beeldrijm

Het zoeken naar overeenkomsten in vorm of textuur of compositie, zodat de beelden met elkaar ‘rijmen’. 

Bijvoorbeeld dezelfde kleuren of texturen die op verschillende plekken terugkomen  Het gaat er dus eigenlijk om dat je overeenkomsten ziet in textuur, kleur of compositie.


Perspectief

De mate van diepte in een foto, die ervoor zorgt dat bepaalde beeldelementen meer nadruk krijgen. Het gekozen perspectief leidt kijkers door het beeld naar het hoofdonderwerp toe. We onderscheiden het kikkerperspectief en het vogelperspectief.

 

Vogelperspectief

Vogelperspectief

Kikkerperspectief

Kikkerperspectief

vogelperspetief

Vogelperspectief

kikkerperspectief

Kikkerperspectief