Macrofotografie

Macrofotografie is het fotograferen op zeer korte afstand van details van mensen, dieren, planten etc, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk  waarneembaar zijn.